Endüstriyel Kaynaklı Koku Kontrol Sistemleri

 

Bakon, endüstriyel kaynaklı kokuların kontrolü için, güvenilir ve ekonomik çözüm olan, tek veya çok kademeli gaz yıkama sistemlerini önermektedir.

Geniş bir kullanım alanına sahip ve pek çok sektörde kullanılan gaz yıkama sistemleri, koku giderimi konusunda başarılı ve etkili sonuçlar vermektedir.

Çok kademeli gaz yıkama sistemlerinin her kademesinde farklı kimyasal reaksiyonlar gerçekleştirilerek birden çok gaz bileşiğinin kesin olarak ve yüksek verimde giderilmesi sağlanır.

 

 
       
 Kokunun Tanımı
 
   

Koku; uçucu maddelerin neden olduğu ve insanda koku alma duyusunu harekete geçirerek algılanmasına neden olan etkidir. Koku, burun boşluğunda yer alan koku sinirlerinin uyarılması sonucunda algılanır.

Kokulu bileşikler hem organik ve hem de inorganik moleküller içerir. Organik kokular; genelde organik maddelerin ayrışması sonucunda oluşan merkaptanlar, aminler, indoller, skatollar ve diğer bileşiklerdir. Önemli iki inorganik koku unsuru ise hidrojen sülfür (H2S) ve amonyak (NH3) tır.

 
           

Koku Birimi - Odor Unit (OU): Bir metreküp havada disperse olarak koku hissine neden olan kokulu madde miktarıdır.

 

Koku Konsantrasyonun Birimi (OU/m3): Kokulu madde miktarının, kokulu madde hacmine oranıdır.

Koku Eşik Değeri:  İnsan burnunun algılamaya başladığı koku seviyesidir.

.
 
 
 

 

Koku, endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava, su, gürültü vb. kirlilikler gibi çevresel etkilerden biridir. Güzel kokular yaşantımıza renk katarken, kötü kokular olumsuz çalışma koşulları ve sağlık problemlerini beraberinde getirir.

Koku kontrol sistemleri, tesislerdeki çalışma koşullarının iyileştirilmesini ve çevreye verilen rahatsızlığın giderilmesini sağlayan vazgeçilmez uygulamalar arasında yer almaktadır. 

   
 
 

 Kokuya Neden Olan Bileşikler