Uçucu Organik Bileşenlerin (VOC) Kontrolü

 
 

Uçucu Organik Bileşiklerin (VOC) içeren emisyonların kontrolünde ve bu bileşiklerin geri kazanımında en etkili ve en ekonomik uygulama adsopsiyon sistemleridir. 

Adsorpsiyon sistemlerinde uçucu organik bileşikler, katı bir yüzeyde (adsorbent) tutulur. En yaygın olarak kullanılan adsorbent çeşidi aktif karbondur.

Aktif Karbonlu Adsorpsiyon Sistemlerinde;
Sıcaklık,
Basınç,
VOC konsantrasyonu,
VOC moleküler ağırlığı,
Partikül ve nem miktarı vb.
parametreler dikkate alınarak tasarım yapılır.

Bakon, prosesiniz için en uygun olan ve uçucu organik bileşiklerin %99,9 a varan oranda tutulmasını sağlayan VOC kontrol sistemlerini dizayn ve imal eder.

 
 

VOC Nedir?

 
 
  Uçucu Organik Bileşikler alifatik veya aromatik yapıda, kaynama sıcaklığı 250ºC' ye kadar olan ve atmosferik fotokimyasal reaksiyon ile hava kirliliğine neden olan hidrokarbonlardır.  
 
 

Uçucu Organik Bileşiklerden Bazıları

 
 

acetaldehyde

acetic acid

acetone

amyl alcohol

benzene

butanol

chloroform

dichloride

dimethyl acetamide

dimethyl formamide

ethanol

ethyl acetate

ethyl benzene

ethyl butyrate

ethyl

ethylene glycol

hexane

hexanol

methanol

methyl acetate

methyl ethyl ketone

methylene chloride

perfluorocarbons

phenol

propanol

toluene

trichloroethylene

xylene

 

 
 

Uygulanan Sektörler