Gaz Yıkama Sistemleri (Wet Scrubbers)

 

Sanayi tesislerinin faaliyetleri sonucunda atmosfere yayılan koku, is, duman, toz, gaz, buhar ve aerosol halindeki emisyonlara, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde ve Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği’nde emisyon sınır değerleri getirilmiştir.

Bakon Gaz Yıkama Sistemleri'nin kullanıldığı sanayi tesislerindeki emisyon değerleri, ilgili yönetmeliklerde belirtilen emisyon sınır değerlerinin altında kalır ve özellikle çalışanlar, mutlak olarak korunabilecekleri tozsuz ve kokusuz çalışma ortamlarına kavuşurlar.

 

Çalışma Prensibi
 
Gaz yıkama sistemlerinde "gaz absorpsiyonu" olarak bilinen kimyasal proses gerçekleşir. Bu proseslerde kütle, gaz fazından sıvı fazına absorpsiyon yöntemi ile transfer edilir.

Kirli gaz bir aspiratör (fan) yardımıyla çekilerek, gaz yıkama kulesi içerisinden aşağıdan yukarıya doğru geçirilir. Aynı zamanda kulenin alt kısmındaki haznede bulunan çözelti, kuleden yukarıdan aşağıya doğru pompa ve nozullar vasıtasıyla püskürtülür.
   

   
 

Kule içerisindeki dolgu malzemeleri, kirli gazın çözelti ile reaksiyona girmesi için geniş bir yüzey alanı sağlar. Gaz akımı ile sürüklenen sıvı damlacıkları, kulenin üst kısmına yerleştirilen bir damla tutucu tarafından tutulur.

Kirli gaz istenilen konsantrasyon limit değerleri altında ve kokusuz olarak atmosfere atılır.

   
   
   

   
Hangi Gazlar Temizlenir?
   

   
Hangi Sektörlerde Uygulanır?  
   
   
Partikül Halindeki Emisyonların Kontrolü   Uçucu Organik Bileşenlerin Kontrolü